Ubytování

Na základě objednaného ubytování je správce povinen rezervovat srub v den nástupu od 15:00 (pokud není předem dohodnuto jinak).

Při nástupu je host povinen uhradit zbylou část ceny za ubytování.

V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit objekt do 10:00 hodin (pokud není předem dohodnuto jinak).

V případě, že host předá srub s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Správce neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí, a za věci uložené mimo prostory pozemku.

Hosté jsou povinni se přezouvat do domácí obuvi a obuv nechávat odloženou v prostorách k tomu určených.

Hostům není dovoleno brát do srubu sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazena kolárna / lyžárna.

Uvnitř celého objektu platí přísný zákaz kouření.

Parkování je možné na vyhrazeném místě u srubu včetně jednoho krytého parkovacího stání.

Ubytování se zvířaty pouze po dohodě. Na pozemku je k dispozici oplocený kotec pro pejska.

Závěrečný úklid: host je povinen vrátit nemovitost do původního stavu.